STRONA GŁÓWNA

Witamy na stronie firmy APUS!

Nasza firma jest obecna na rynku szkoleniowym od 2004 roku.
Tworzyliśmy ją i nadal tworzymy z rosnąym zaangażowaniem i przekonaniem, że wszystkie działania, w które wkłada się pasję dają najlepsze efekty. Od 2004 r. dbamy o każdy szczegół i wciąż podnosimy standardy pracy, by w pełni profesjonalnie realizować zadania powierzone nam przez Klientów oraz realizować nasze motto:

„W SPOŁECZEŃTSWIE  OPARTYM  NA WIEDZY  WIELE   ZALEŻY  OD  SAMYCH LUDZI”

poprzez zapewnienie profesjonalnych szkoleń dzięki którym uczestnicy podwyższają swoje umiejętności i kwalifikacje.

Obszar działania

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZĄ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ PROSZĘ KLIKNĄĆ W ODPOWIEDNIE MENU PO PRAWEJ STRONIE.

 

Najważniejsze informacje o nas:

kimjestesmy.jpg

 

 

Dbając o najwyższą jakość wykonywanych zadań, nasza kadra wciąż podnosi swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach, a w firmie wdrażane są procedury mające na celu stałe podnoszenie jakości usług. Potwierdzają to liczne certyfikaty. Jako pierwsi wprowadziliśmy na Częstochowski rynek szkoleniowy wiele nowości - m.in. - symulacyjne gry biznesowe w szkoleniach (więcej o tych innowacyjnych narzędziach w sekcji GRY SYMULACYJNE)!!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i zapraszamy do współpracy.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WOPZ na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego

Uprzejmie informujemy, iż w ramach prowadzonych działań upowszechniających realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.4., nawiązaliśmy kontakt z Panem Łukaszem Tofilskim, pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, administratorem, serwisu www.efs.slaskie.pl.

Informacje o naszym projekcie oraz tworzonym produkcie finalnym WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych) zostały zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego, w portalu Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim pod adresem http://efs-promocja.slaskie.pl/pl/artykul/dobre_praktyki/1354870767/0/0 , w Bazie Dobrych Praktyk.

Jest to niewątpliwie jeden z lepszych kanałów upowszechnienia realizowanego przez nas projektu, gdyż stronę internetową Instytucji Pośredniczącej Woj. Śląskiego codziennie odwiedza bardzo duża  przedstawicieli instytucji aplikujących o dotacje w ramach PO KL lub realizujących projekty współfinansowane z EFS, przez co o realizowanym przez nas projekcie może dowiedzieć się szerokie grono instytucji z woj. śląskiego i nie tylko.

Ogłoszenie o naborze na kursy

ZAMYKAMY NABÓR NA KURSY

  • Kucharz
  • Cukiernik
  • Sprzedawca
  • Obsługa kas fiskalnych
  • Pracownik administracyjno biurowy

Rekrutacja do 10 października 2012r.

 

Zgłoszenia można przesyłać na adres –email:  szkolenia@apus.biz.pl lub zgłaszać telefonicznie pod nr. tel 34/ 361-56-15

Wpis do rejestru agencji zatrudnienia

Z przyjemnością informujemy, że firma Apus posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego zgodnie z atrt. 18 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymagane do świadczenia zadań z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach projektów finansowanych ze środków EFS.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami, beneficjenci projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązani są do wyłaniania wykonawców usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej spośród uprawnionych do tego agencji zatrudnienia (tj. posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia).

Powyższe zalecenie wynika ze stanowiska Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z 25 października 2011 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia, w tym przestrzegania przez nie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także sytuacji pracowników rekrutowanych przez działające w Polsce agencje pracy tymczasowej do zatrudniania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w załączniku zawierającym treść wspomnianego wyżej pisma MRR.

SUS PIFS

logo-sus.jpg

Firma PHU Apus Robert Meller 1 stycznia 2012 została wpisana do rejestru firm, które  stosują Standardy Usługi Szkoleniowej  Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Standard Usługi Szkoleniowej (SUS) składa się z 4 części:

1 część. Standardy dotyczące zrządzania jakością usługi szkoleniowej

2 część. Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej

3 część. Standardy dotyczące kompetencji kadry szkoleniowej

4 część. Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń

Więcej szczegółów na stronie www PIFS

Agencja Poradnictwa Zawodowego "APUS" w marcu 2010r. podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie

Mamy przyjemność poinformować, iż Agencja Poradnictwa Zawodowego "APUS" w marcu 2010r. podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS