Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sprzedaż jest jak gra - uczestnicy gry muszą znać zasady, sztuczki i chwyty, by odnieść zwycięstwo. Tak jak i w grze, konieczny jest trening by odnieść sukces.

Akademia Sprzedaży to seria szkoleń dla sprzedawców, handlowców, właścicieli i dyrektorów handlowych, z użyciem nowoczesnych technik i narzędzi. Nasza tematyka szkoleń dla sił sprzedaży jest bogata i skierowana zarówno do handlowców doświadczonych jak i rozpoczynających dopiero karierę w sprzadaży!

Szkolenie z obsługi klienta, technik negocjacji, aktywnej sprzedaży czy telemarketingu są podstawą do efektywnego wykonywania obowiązków na wyżej wymienionych stanowiskach, nasz oferta obejmuje również szkolenia dla osób zarządzających grupą handlowców!

 

 

 

1. OBSŁUGA KLIENTA - WYRÓŻNIJ SIĘ!

Handlowcy, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, pracownicy biur obsługi klienta.

Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych służących do budowania relacji z klientami jako najprostszy sposób do uzyskania konkurencyjności oraz lojalności klienta.

 • Pierwsze wrażenie robisz tylko raz!
 • Standard zainicjowania kontaktu z klientem
 • Wywieranie wpływu na klienta
 • Rola oczekiwań i potrzeb klienta
 • Metody wywierania wpływu
 • Sytuacje emocjonalnie trudne w obsłudze klienta

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

 

 

2. AKTYWNA SPRZEDAŻ OD ZARAZ!

Handlowcy, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, właściciele firm.

Rozwijanie i modyfikowanie umiejętności sprzedażowych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych istotnych w aktywnej sprzedaży, zwiększenie świadomości i skuteczności działań.

 • Model i podstawy sprzedaży aktywnej
 • Pozyskiwanie klientów
 • Techniki wywierania wpływu na klienta
 • Techniki dostarczania Usług
 • Obsługa klienta a techniki zarządzania bezpośredniego

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem aktywizujących metod tj.  ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusja, odgrywanie ról.

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

3. TECHNIKI KOMUNIKACJI I NEGOCJACJI W HANDLU.

Handlowcy, menadżerowie sprzedaży, właściciele firm.

Rozwinięcie umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych.

 • Wprowadzenie do tematu skutecznej komunikacji
 • Asertywność  w relacjach z Klientami
 • Efektywne radzenie sobie z konfliktowymi Klientami
 • Techniki przeciwdziałania technikom manipulacyjnym stosowanym przez Klientów
 • Zarządzanie stresem w relacjach z Klientami
 • Sprawdzone techniki negocjacyjne

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin lub do uzgodnienia.

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, ćwiczenia i gry negocjacyjne, studium przypadku

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

4. ZBUDUJ SKUTECZNY ZESPÓŁ HANDLOWCÓW

Handlowcy, przedstawiciele handlowi, , sprzedawcy, właściciele firm handlowych, osoby stojące przed wyzwaniem zbudowania sił sprzedaży przedsiębiorstwa.

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania zespołu i stwarzania właściwych relacji w zespole handlowców.

 • Wprowadzenie do tematu skutecznej komunikacji
 • Asertywność  w relacjach z Klientami
 • Efektywne radzenie sobie z konfliktowymi Klientami
 • Techniki przeciwdziałania technikom manipulacyjnym stosowanym przez Klientów
 • Zarządzanie stresem w relacjach z Klientami
 • Sprawdzone techniki negocjacyjne

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin lub do uzgodnienia.

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, ćwiczenia i gry negocjacyjne, studium przypadku.

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

5. COACHING Z ZESPOŁEM HANDLOWCÓW

Handlowcy, menadżerowie sprzedaży, właściciele firm.

Wykorzystanie narzędzi  coachingowych wspierających rozwój i motywację handlowców, podniesienie efektywności firmy przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, kształtowanie odpowiednich postaw pracowników.

 • Wspólnie osiągniecie więcej, czyli coaching wspierający w pracy handlowcówi energię?
 • Lider obserwuje, wyciąga wnioski i komunikuje czego oczekuje w przyszłości, czyli rola i znaczenie informacji zwrotnej
 • To koniec? - wypalenie zawodowe, jak wesprzeć człowieka i zaangażować w to zespół?
 • Postaw na orły! - czyli jak dopingować najlepszych i stawiać im wyzwania?
 • Stwórz z nich wojowników sprzedaży, czyli szkolenie umysłów
 • Jestem fighterem? Model sukcesu - budowanie pewności siebie handlowca
 • Nie muszę niczego udowadniać - skąd czerpać siłę i energię?

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin lub do uzgodnienia.

Mini wykład , ćwiczenia indywidualne i grupowe stosowane w coachingu sprzedażowym

Cena szkolenia: 750,0 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

6. TELEMARKETING: ZAINTERESUJ i SPRZEDAJ

Pracownicy działów telemarketingu i telefonicznej obsługi klienta oraz ich managerowie, sprzedawcy oraz handlowcy.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej przez telefon, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i zwiększenie ich efektywności.

 

 • Budowanie zaufania klienta m.in.:
  • jak funkcjonują mechanizmy zaufania?
  • znaczenie zaufania na etapie rozmowy telefonicznej
  • jak zdobywać sympatię i budować relacje z klientami?
 • Perswazyjne prowadzenie rozmowy z klientem
 • Mechanizmy wywierania wpływu na klienta m.in.: 
  • sztuka zadawania pytań i wplatania sugestii ukrytych,
  • aktywne słuchanie – dzięki niemu zjednujesz sobie klienta,
  • rola potrzeb, oczekiwań i przyzwyczajeń klienta w procesie sprzedaży
 • Asertywna postawa wobec wymagań klientów.

 

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, ćwiczenia i gry negocjacyjne, studium przypadku.

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

7. PRIORYTET 1: JAK POZYSKAĆ KLIENTA?

Handlowcy, właściciele firm handlowych, menadżerowie, kierownicy rozwoju.

Rozwijanie umiejętności budowania pozytywnych realizacji z klientem, poznania ich potrzeb, pozyskiwania nowych klientów.

 • Proces marketingu docelowego :
  • segmentacja rynku,
  • targetowanie,
  • pozycjonowanie
 • Dobór właściwych narzędzi do wybranego segmentu rynku i grupy docelowej
 • Budowanie odpowiednich wartości dla  klienta czyli korzyści/koszty
 • Tworzenie pożądanego wizerunku marki dla wybranego segmentu grupy docelowej
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych w handlu
 • Efektywna komunikacja z klientem
 • Budowanie pozytywnych relacji z klientem
 • Podobne tematy szkoleń: Skuteczne pozyskiwanie klientów, Metody Pozyskiwania Klientów

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Mini wykład , ćwiczenia indywidualne i grupowe stosowane w coachingu sprzedażowym

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS