Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach utworzonego "Partnerstwa Lokalnego" będziemy współpracować w przygotowaniu przez Urząd planu działań w zakresie działania: "Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową, w tym upowszechnianie działań przyczyniających się do szybkiego i płynnego przechodzenia od nauki do pracy":

  • wraz z Gimnazjum nr 15 przeprowadzimy badania ankietowe wśród młodzieży gimnazjalnej,
  • przeprowadzimy zajęcia warsztatowe w pięciu gimnazjach na terenie miasta Częstochowy z zakresu kreowania optymalnej ścieżki edukacyjnej,
  • udzielimy pomocy pracownikom PUP w zbieraniu materiałów do opracowania informatora dla gimnazjalistów,
  • weźmiemy udział w konferencji na której zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych prac i badań oraz założenia opracowanego planu działań.
OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS