Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów i współpracujących z naszą firmą instytucji, informujemy, iż istnieje możliwość udziału w szkoleniach poprzez realizację bonu szkoleniowego.

 

Zapraszamy na kursy w Częstochowie  :

 • Kurs na opiekuna/opiekunkę osób starszych z językiem niemieckim lub j angielskim
 • Kursy komputerowe
 • Kasjer/ sprzedawca
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Opiekun w żłobku
 • Pracownik biurowy
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Inne

W ramach bonu szkoleniowego Urząd finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
 • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4. Zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

 • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
 • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAPYTAŃ!

Bony szkoleniowe

Zapytaj nas!

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APUS Robert Meller z siedzibą w Częstochowie ul.Jasnogórska 15/11
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług APUS i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie APUS danych osobowych jest dobrowolne.
OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS