Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Równie ważne jak zarządzanie zespołem w pracy każdego menadżera, jest odpowiednie zarządzanie sobą oraz własnymi obowiązkami!

Dlatego też, na potrzeby osób, których praca wymaga częstych wystąpień publicznych, doskonałego zarządzania czasem czy radzenia sobie ze stresem, powstała Akademia Rozwoju Osobistego.

Zdobądź umiejętności przywódcze, umiejętności autoprezentacji czy automotywacji - dzięki temu satysfakcja z wykonywanej pracy gwarantowana!

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń!

 

1. WYŻSZY POZIOM AUTOPREZENTACJI

Menadżerowie, handlowcy, osoby zarządzające projektami.

Podniesienie poziomu technik autoprezentacji

 • Autoprezentacja jako komunikat
 • Techniki i środki oratorskie – komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Jak Cię widzą tak Cię piszą – dress code i savoir vivre
 • Błędy autoprezentacyjne
 • Radzenie sobie z tremą, stresem
 • Przygotowanie poprawnej  prezentacji
 • Ćwiczenia autoprezentacyjne

Szkolenie trwa 2 dni po 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

 

 

2. ZARZĄDZANIE CZASEM

Menadżerowie średniego oraz wyższego szczebla, handlowcy, osoby zarządzające projektami. Osoby kierujące zespołami, nawet małej ilości osób.

cel_pom.jpg

Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem czasem,  ustaleniem hierarchii ważności stawianych zadań, usprawnianie procesów planowania i koordynacji zadań, kształtowanie współpracy w ramach i pomiędzy zespołami.

 • Analiza czasu - Czy można zarządzać czasem? – zasady planowania
 • Analiza czynników utrudniających dotrzymywanie terminów - pułapki czasowe
 • Rozwiązywanie problemów z czasem
 • Określanie celów
 • Rozwijanie i kształtowanie mocnych stron lidera, jako podstawa budowania autorytetu
 • Planowanie i ustalanie priorytetów- pod kątem ważności i pilności
 • Pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery)

Szkolenie trwa 2 dni x 8 godzin lub do uzgodnienia.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem aktywizujących metod tj. ćwiczenia, gra symulacyjna – Kwestia czasu, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, meta plan.

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

biz_L1.jpg

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

Menadżerowie, osoby zajmujące się pracą z ludźmi, osoby które chcą lepiej poznać siebie i zrozumieć swoje trudności w kontaktach z innymi.

Uczenie się i rozwijanie umiejętności spostrzegania i rozumienia innych ludzi, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, uczenia się w oparciu o doświadczenia osobiste.

 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron
 • Budowanie stabilnej samooceny, budowanie motywacji
 • Uwarunkowania procesu decyzyjnego, a podejmowanie trafnych decyzji
 • Komunikacja  interpersonalna (podstawowe informacje, cechy dobrej komunikacji, zakłócenia)
 • Komunikacja w miejscu pracy, konflikt
 • Trening radzenia sobie ze stresem

Szkolenie trwa 2 dni X 8 godzin lub do uzgodnienia.

Trening  prowadzony w aktywnej formie edukacji psychologicznej. Podczas tego procesu uczestnicy uczą się w oparciu o doświadczenia interpersonalne uzyskiwane i analizowane w czasie spotkań małej grupy.

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

4. SZTUKA TWARDYCH NEGOCJACJI

Doświadczeni menadżerowie oraz handlowcy!

cel_pom.jpg

Rozwinięcie umiejętności twardego podejścia do negocjacji oraz radzenia sobie z manipulacją  podczas negocjacji, dokonywania oceny ryzyka zerwania negocjacji, zdobycie umiejętności stosowania skutecznych strategii negocjacyjnych.

 • Dlaczego negocjujemy?
 • Przygotowanie  do negocjacji
 • Standardowe metody stosowane w negocjacjach twardych
 • Negocjacyjny arsenał twardych taktyk
 • Ocena ryzyka zerwania negocjacji
 • Manipulacja w negocjacjach twardych
 • Zalety i wady własnego stylu negocjowania.

Szkolenie trwa 2 dni x 8 godzin lub do uzgodnienia.

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, ćwiczenia i gry negocjacyjne, studium przypadku.

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

biz_L1.jpg

5. AUTOMOTYWACJA

Kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści, pracownicy HR.

Poznanie źródeł automotywacji dla zwiększenia efektywności wykonywanych obowiązków, nabycie umiejętności stosowanych technik motywujących do działania i pozytywnego myślenia, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 • Wyznaczanie celów i jego korzyści
 • Techniki motywujące do działania
 • Techniki pozytywnego myślenia
 • Wypalenie zawodowe

Szkolenie trwa 1 dzień  - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

6. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Menadżerowie, handlowcy, trenerzy, pracownicy administracji ,osoby występujący publicznie  nastawione na rozwój osobisty.

cel_pom.jpg

Zdobycie wiedzy i umiejętności  pozwalających na nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami podczas wystąpień publicznych, poznanie technik argumentacji, radzenia sobie z tremą.

 

 • Wystąpienie publiczne  jako komunikat
 • Techniki i środki oratorskie
 • Jak Cię widzą tak Cię piszą – dress code i savoir vivre
 • Najczęściej popełniane błędy w wystąpieniach
 • Radzenie sobie z tremą, stresem
 • Rola dowcipu i sposobu prezentacji
 • Przygotowanie poprawnej prezentacji
 • Ćwiczenia autoprezentacyjne

 

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Mini wykład, trening z kamerą uzupełniony wieloma ćwiczeniami

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

biz_L1.jpg

7. ZARZĄDZANIE STRESEM

Menadżerowie, osoby zajmujące się pracą z ludźmi, osoby które narażone są na pracę w sytuacjach stresowych oraz ciągłej presji, chcący lepiej poznać siebie i chcący lepiej zarządzać własnymi emocjami.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania jego przyczyn,  zarządzania emocjami.

 • Autodiagnoza - wykorzystanie kwestionariusza Thomasa Holmes'a SRE (Schedule of RecentExperience) w zdiagnozowaniu indywidualnych czynników stresujących
 • Stresory pozytywne (eustres) i negatywne (dysteres)
 • Myślenie i przekonania ograniczające
 • Autoterapia A Ellisa – praca nad sobą
 • Trening autogenny Szulca
 • Alfabet NASA – wprowadzanie umysłu w stan Up TIME – kształtowanie umiejętności panowania nad stresem oraz koncentracji na rzeczach dla nas ważnych

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin lub do uzgodnienia.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem aktywizujących metod tj. mini wykład, praca w grupach, praca w parach, dyskusja, studium przypadku, autodiagnoza, ćwiczenia releksacyjne.

Cena szkolenia: 400,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

8. PRZYWÓDZTWO

Menadżerowie, liderzy, specjaliści przygotowujący się do zarądzania zasobami ludzkimi.

cel_pom.jpg

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania zespołem, budowania wiarygodności  w relacjach z pracownikami, poprawy komunikacji w zespole pracowniczym.

 • Od zarządzania do przywództwa
 • Motywowanie a rola lidera
 • Delegowanie, korzyści, co i jak delegować
 • Przywództwo a kultura organizacyjna.

Szkolenie trwa 2 dni x 8 godzin lub do uzgodnienia.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem aktywizujących metod tj. mini wykład, praca w grupach, dyskusja, studium przypadku, ćwiczenia.

Cena szkolenia: 750,00 zł /osoby (min 10 osób)
Termin do uzgodnienia.

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS