Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OPIS KILKU PRZYKŁADOWYCH  GIER SYMULACYJNYCH DOSTĘPNYCH W APUS

 

 

1. KWESTIA CZASU

Koordynacja działań w organizacji, współpraca i zarządzanie

Opis gry

Symulacja o tym jak zwiększyć efektywność działań poprzez ich koordynację.

Kwestia czasu to firma w pigułce, symulator zachodzących w niej mechanizmów, współzależności i stawianych wyzwań. Pokazuje ją w stanie podgorączkowym, czyli w sytuacji, kiedy trzeba reagować szybko i sprawnie, bo każda chwila może okazać się decydująca. Kluczowe jest w tym kontekście ustalenie hierarchii ważności stawianych zadań, przeprowadzenie analizy i właściwe uporządkowanie zadań do realizacji.
Uczestnicy wcielają się w przedstawicieli 3 działów dużej firmy – technicznego, administracyjnego i sprzedaży (gra nie wymaga od uczestników wiedzy z tego zakresu). Przed firmą stoi konieczność przeprowadzki w ciągu najbliższego tygodnia do nowego biura. Zadaniem każdego uczestnika (reprezentującego jeden z trzech działów) jest takie zorganizowanie swojej pracy, aby zrealizować postawione przed swoim działem cele, równocześnie sprawnie przygotowując go do przeprowadzki.

Czas trwania: 2 – 3 godziny (+ praca warsztatowa)

Liczba graczy: 6+

Korzyści dla organizacji

 • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem czasem, projektem
 • Kształtowanie współpracy w zespole i pomiędzy zespołami
 • Usprawnienie procesów planowania i koordynacji zadań
 • Doświadczenie konsekwencji niewykonania zadań kluczowych i/lub priorytetów i zastanowienie się nad przyczynami i narzędziami, które mogą temu zapobiec

Zastosowanie:

Szkolenia i warsztaty z zakresu:

 • Zarządzania czasem
 • Zarządzania zespołem
 • Zarządzania projektem
 • Zwiększenia efektywności zespołu

Rekomendowane do:

 • Procesów rekrutacji, assessment i development center
 • Programów rozwoju talentów
 • Programów szkoleniowych dla managerów i specjalistów
 • Działań Employer Branding

 

 

 

 

2. WULKAN

WSPÓŁPRACA,  KOMUNIKACJA

Opis gry

Symulacja o budowaniu kultury organizacyjnej w oparciu o zaufanie. Wulkan to gra, w której kluczem do historii jest zaufanie. Gracze zostają podzieleni na dwa zespoły (Rozbitków i Tutejszych), które muszą zmierzyć się z różnorodnymi wyzwaniami, wymagającymi od nich podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Od samego początku podejmowane decyzje mają wpływ na kolejne etapy gry.

Gra nawiązuje do koncepcji „Emocjonalnego Konta bankowego”, którą Stephen R. Covey opisał w światowym bestsellerze „Siedem nawyków skutecznego działania”. Covey pokazuje, że ani rynek, ani zespół nie jest skuteczny, dopóki nie ma w nim zaufania.

Czas trwania: 1,5 – 2 godziny (+ praca warsztatowa)

Liczba graczy: 6+

Korzyści dla organizacji

 • Zdefiniowanie przyczyn problemów związanych z komunikacją
 • Budowanie kultury współpracy, zaufania i przynależności
 • Uświadomienie zależności pomiędzy zaufaniem a wynikami zespołu

Zastosowanie

 • Szkolenia z zakresu: budowania nowych zespołów, komunikacji i współpracy w grupie
 • Szkolenia integracyjne
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenia edukacyjno-rozwojowe dla młodzieży szkolnej
 • Integracja firm po fuzji

 

 

 

3. SYMBOLE

Współpraca zarządzanie zaangażowanie i  motywacja

Opis gry

Zadanie uczestników jest pozornie proste: ułożenie na dużej planszy wzoru, którego elementy są rozproszone wśród uczestników. Na czas. Z najlepszym możliwym wynikiem. Rozproszone informacje, niepełna wiedza o rozwiązaniu, chaos organizacyjny sprawiają, że mimo prostoty zadanie wydaje się uczestnikom początkowo niemożliwe do zrobienia.
Każdy uczestnik dostaje pewną liczbę kart magnetycznych z naniesionym na nie unikalnym wzorem. Każdy element pasuje do konkretnego miejsca na dużej planszy. Jest tylko jeden możliwy sposób na ułożenie każdej karty na planszy oraz jedna próba ułożenia całego wzoru na koniec etapu planowania. Uczestnicy nie mogą pokazywać swoich kart, ani się nimi wymieniać – mogą polegać jedynie na jakości komunikacji werbalnej, która powinna umożliwić im rozwiązanie zadania. Na koniec, walcząc z czasem, muszą prawidłowo ułożyć cały wzór. To złożone i wciągające zadanie wymagające komunikacji, wykonywane pod dużą presją czasu.

Szczegóły

Czas trwania: 1,5 – 2 godziny (+ praca warsztatowa)

Liczba graczy: 5+

Korzyści dla organizacji:

Złożone i wciągające zadanie wymagające komunikacji, wykonywane pod dużą presją czasu. Idealnie nadaje się do przygotowania zespołów do pracy w konkurencyjnym środowisku i zwiększenia ich skuteczności w trudnych warunkach.

Zastosowanie

 • Projektowanie skutecznego systemu komunikacji
 • Zarządzanie komunikacją
 • Szukanie rozwiązań w warunkach niepewności
 • Wychodzenie poza schemat
 • Skuteczna współpraca
 • Branie odpowiedzialności za wynik końcowy
 • Działanie pod presją czasu i w warunkach niepewności

Rekomendowane do

 • Działań Employer Branding
 • Programów rozwoju talentów
 • Warsztatów dla menedżerów
 • Spotkań integracyjno-szkoleniowych

 

 

4. SIŁA ZAŁOŻEŃ

Współpraca,  zmiana

Przełamywanie schematów i poszukiwanie nowych, kreatywnych rozwiązań

Opis gry

Zadanie w Sile założeń jest proste – ułożyć wszystkie elementy układanki w taki sposób, aby do siebie idealnie pasowały. To z pozoru łatwe zadanie pozwala zgłębić i zakwestionować schematy myślenia oraz wypracować umiejętność wychodzenia poza owe schematy. Ćwiczenie pozwala doświadczyć tego, jak ludzie nieświadomie podążają za swoimi założeniami i odkryć, że czasami trzeba podważyć głęboko zakorzenione przekonania, które ograniczają kreatywne i innowacyjne myślenie.

Czas trwania: 20 – 40 minut (+ praca warsztatowa)

Liczba graczy: 3 – 4 osoby na zestaw puzzli

Korzyści dla organizacji:

 • Gra ta uświadamia, jak ograniczamy swoje myślenie i odrzucamy możliwości, jeśli nie pasują do naszych przyjętych wzorców
 • Pozwala doświadczyć tego, jak ludzie nieświadomie podążają za swoimi założeniami i odkryć, że czasami trzeba podważyć głęboko zakorzenione założenia i przekonania, aby odblokować kreatywne i innowacyjne myślenie

Zastosowanie

 • Rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia
 • Rozwiązywanie problemów
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Zrozumienie różnego podejścia do zmian

Rekomendowane do

 • Działań Employer Branding
 • Programów szkoleniowych dla managerów i specjalistów
 • Programów rozwoju talentów
 • Spotkań integracyjno-szkoleniowych
 • Procesów Assessment i Development Center

 

 

 

5. PO OMACKU

WSPÓLPRACA ZAANGAŻOWANIE MOTYWACJA

Opis gry

Zadaniem uczestników jest zidentyfikowanie brakujących elementów w zestawie – należy określić ich kształt i kolor. Posługują się tylko komunikacją werbalną (mają zakryte oczy). Konfrontują się z różnymi stylami komunikacji, korzystają z informacji zwrotnej i umiejętności wyjaśniania, aby sprawdzić, czy rozumieją wszystko prawidłowo. Samo ćwiczenie jest bardzo proste, natomiast proces komunikacji jest złożony – aby wykonać zadanie uczestnicy poznają i wykorzystują zaawansowane techniki komunikacji. Od opracowania tego ćwiczenia przez Geoff’a Cox’a w 1991 r. Po omacku stało się klasycznym narzędziem nauki przez doświadczenie. Jest wykorzystywane na całym świecie i jest chwalone za swoją siłę i różnorodność.

Czas trwania: 30 – 40 minut (+ praca warsztatowa)

Liczba graczy: 5+

Korzyści dla organizacji

 • Zrozumienie, że skuteczna komunikacja jest procesem dwustronnym, w którym wysłany oraz otrzymany przekaz ma to samo znaczenie, zgodne z intencją nadawcy
 • Zastanowienie się, jak usprawnić systemy komunikacji oraz jakość przekazu wspomaganego tymi systemami
 • Praktyczne wykorzystanie umiejętności skutecznego słuchania i udoskonalenie umiejętności zadawania pytań
 • Wprowadzenie do komunikacji elastyczności oraz zmian i modyfikacji językowych zaspakajających potrzeby słuchacza
 • Zrozumienie, że komunikacja ma ścisły związek z konkretną kulturą i dlatego potrzebne są wspólne punkty odniesienia, aby osiągnąć porozumienie

Zastosowanie

 • Skuteczna komunikacja
 • Zarządzanie informacją
 • Osiąganie celów
 • Współpraca w zespole i między zespołami
 • Kreatywność
 • Poszukiwanie rozwiązań

Rekomendowane do

 • Programów rozwoju talentów
 • Programów szkoleniowych dla managerów i specjalistów
 • Spotkań integracyjno-szkoleniowych


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 600430976 lub wyślij zapytanie

GRY SYMULACYJNE

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS