Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematy

Liczba godzin

Aspekty prawne prowadzenia biura

10 godzin

Przepisy BHP

5 godzin

Obsługa komputera i urządzeń biurowych

35 godzin

Technika biurowa

30 godzin

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Szkolenie w grupach max. 10-cio osobowych

Cena kursu - 770 zł/os

Termin kursu: po skompletowaniu grupy - już od 5 osób.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

Kurs pracownik biurowy

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS