Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Serdecznie dziękujemy osobom, które współpracowały z nami podczas realizacji projektów, trenerom, dyrektorom szkół.  Dziękujemy także uczestnikom szkoleń.

Zakończyliśmy realizację zadań z zakresu poradnictwa zawodowego i psychologicznego, a także szkoleń zawodowych w ramach projektów systemowych Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2 jako podwykonawcy.

Dziękujemy za współpracę pracownikom GOPS, PCPR oraz uczestnikom.

W 2009 roku przeszkoliliśmy prawie 1000 osób. Wszystkim kursantom oraz osobom współpracującym serdecznie dziękujemy.

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS