Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia warsztatowe z poradnictwa i edukacji zawodowej

Agencja Poradnictwa zawodowego APUS współpracując jako podwykonawca prowadzi aktualnie zajęcia warsztatowe z poradnictwa i edukacji zawodowej w ramach projektów:
"Wiedza kluczem do lepszej przyszłości" dla Zespołu Szkół w Starokrzepicach

oraz

"Prosto do celu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Krzepicach" dla Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach.

2009 - projekty dla mieszkańców powiatu częstochowskiego

Firma APUS w 2009 roku złożyła kilka projektów dla mieszkańców powiatu częstochowskiego. Czekamy na rozpatrzenie i ocenę projektów.

Firma APUS w 2009r. zrealizowała sześć własnych projektów

Firma APUS w 2009r. zrealizowała sześć własnych projektów pn.: " Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów I" , " Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka I", " Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Lipie I"  w okresie od 01.01.2009 do 31.05.2009 oraz "Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów II", "Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka II",  "Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Lipie II"  w okresie od 01.06.2009 do 31.10.2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dzięki którym osoby bezrobotne z terenu Gmin Mykanów, Wręczyca Wielka oraz Lipie otrzymały wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz szkoleń komputerowych i językowych.

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS