Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UP.jpg

 

ZAPRASZAMY  RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLENIOWĄ


Warto również wspomnieć, iż co roku bierzemy czynny udział w realizacji projektu:

Priorytet I Adaptacyjny Rynek Pracy,

Działanie E. Pomoc Młodzieży Rozpoczynającej Karierę Zawodową

w ramach Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia Na Rok 2013Nasza oferta dotyczy również szkoleń dla pracowników PUP, oferujemy m.in. szkolenia:

  • techniki negocjacji i wywieranie wpływu społecznego
  • przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona
OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS