Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa rekrutacja do udziału  w projekcie pn. " Strażak z kwalifikacjami gwarantem bezpieczeństwa w Gminie Kruszyna"

Od 01.10.2012 roku PHU APUS Robert Meller wraz z Gminą Kruszyna realizuje projekt pn. "Strażak z kwalifikacjami gwarantem bezpieczeństwa w Gminie Kuszyna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 20 strażaków – ochotników z Gminy Kruszyna z zakresu ratownictwa medycznego oraz 6 strażaków z zakresu prawa jazdy kat. C.

Rekrutacja październik - listopad 2012 r.

Serdecznie zapraszamy na stronę  www.apus.biz.pl, gdzie wkrótce dostępne będą dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

 

PROJEKTODWCA:  PHU APUS Robert MellerPARTNER PROJEKTU : Gmina Kuszyna
ul. Jasnogórska 15, lok 11,
42-200 Częstochowa
Tel/fax. 034 361 56 15
www. apus. biz.pl
e-mail: biuro@apus.biz.pl
Ul. ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna 
tel.: +48 34 320-20-03, 320-20-29, 320-20-40
fax: +48 34 320-20-54 
e-mail: ug@kruszyna.pl
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
1. Deklaracja uczestnictwa pdf 145,92 KB Pobierz
2. Zał. nr 1 do deklaracji uczestnictwa pdf 141,56 KB Pobierz
3. Zał. nr 2 do deklaracji uczestnictwa pdf 137,35 KB Pobierz
4. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych pdf 143,02 KB Pobierz
6. Formularz zgłoszeniowy pdf 156,05 KB Pobierz
OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS