Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka

Liczba godzin

Przestrzeganie zasad bhp w jednostce handlowej

2 godziny

Organizacja handlu w gospodarce rynkowej

10 godzin

Organizacja sprzedaży detalicznej

20 godzin

Organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów

16 godzin

Wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych

16 godzin

Obsługiwanie klienta, przebieg sprzedaży detalicznej

32 godzin

Towaroznawstwo

10 godzin

Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych

24 godzin

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć (wymagane badania sanepidowskie)

Szkolenie już od 5-osobowych grup

Cena kursu - 899,00 zł

Termin kursu: po skompletowaniu grupy

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

Kurs Sprzedawca

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS