Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka

Liczba godzin

Kształtowanie wizerunku akwizytora

10 godzin

Przeprowadzenie analizy rynku i wybór docelowych segmentów

20 godzin

Prowadzenie sprzedaży akwizycyjnej

30 godzin

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Szkolenie w min. 5 osobowej grupie

Cena kursu - 520 zł/os

Termin kursu: po skompletowaniu grupy

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

Przedstawiciel handlowy

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS