Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TEMATYKA

LICZBA GODZIN

BHP - szkolenie wstępne i stanowiskowe

4 godziny

Podstawy ogrodnictwa

4 godziny

Roślinoznawstwo

4 godziny

Uprawa gleby

4 godziny

Urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych

35 godzin

Narzędzia i maszyny wykorzystywane w ogrodnictwie

4 godziny

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Grupa już od 5 osób

Cena kursu - 870,00 zł (W cenie kursu materiały ogrodnicze, rośliny)

Termin kursu: po skompletowaniu grupy lub zgodnie z terminami Letniej Akademii Zawodowej

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Pracownik pielęgnacji zieleni

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS