Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treści Liczba godzin
Znajomość i obsługa sytemu operacyjnego 8 godzin

Znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office:

  • Redagowanie dokumentów w edytorze tekstu MS WORD
  • Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL
  • Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS POWER POINT
40 godzin
Zasady poruszania się w sieci Internet 12 godzin

Szkolenie w grupach max. 10 - osobowych

Cena kursu - 520 zł/os

Termin kursu: po skompletowaniu grupy -  już do 5 osób.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

Kurs komputerowy

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS