Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku realizujemy projekt „Szkolenia umiejętności menadżerskich dla menadżerów MŚP” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Zarządzanie grupą ludzi stanowi jedno z największych wyzwań dla menedżera/kierownika mającego wpływ na zarzadzanie firmą. Współpraca z ludźmi o różnych typach osobowości ma niewątpliwie swoje zalety, ale może też nastręczać wiele problemów. Dobry menedżer/kierownik musi być dobrym strategiem, komunikatorem i coachem. Tylko dzięki umiejętnościom interpersonalnym uda mu się ich przekonać w przyszłości do swoich racji.

Cel główny  projektu
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych u 120 osób pełniących funkcję lub pracujących na stanowisku menadżera/kierownika mającego wpływ na zarzadzanie firmą (formalnie lub nieformalnie) oraz osób pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. śląskiego, które chcą nabyć nowe kwalifikacje konieczne do wykonywania niniejszych zawodów, jak również zdobycie wiedzy z zakresu głównych zasad psychologii kierowania ludźmi, technik wywierania wpływu na ludzi, metod radzenia sobie z trudnym pracownikiem, nabycie umiejętności właściwego motywowania pracowników oraz sposobu egzekwowania wykonywanych zadań, skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji.

Co oferujemy?

Bezpłatne szkolenia dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą zawodu menadżera.

W ramach projektu zostaną zrealizowane dwie edycje szkoleń:
każda obejmie 6 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela), po 8  godz. dydaktycznych każdego dnia:
I edycja : październik 2012 – marzec 2012
II edycja : kwiecień 2013 – wrzesień 2013

Cele szczegółowe to podniesienie poziomu kompetencji menadżerskich uczestniczek i uczestników projektu w zakresie:

  1. Komunikacji interpersonalnej
  2. Budowania zespołu
  3. Zarządzania zasobami ludzkimi
  4. Podejmowania decyzji
  5. Właściwego motywowania pracowników
  6. Technik wywierania wpływu na ludzi
  7. Radzenia sobie ze stresem
  8. Zarządzania sytuacjami konfliktowymi
  9. Asertywność

Serdecznie zapraszamy do zakładki zgłoś się do projektu na stronie www projektu - www.menadzer.apus.biz.pl, gdzie dostępne są dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Serdecznie zapraszamy zarówno mężczyzn jak i kobiety!

 

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS