Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka konferencji wychodziła naprzeciw potrzebom rynku pracy, ponieważ jej głownym celem było pokazanie znaczenia odpowiedniego przygotowania uczniów i uczennic różnego typu szkół i placówek do pełnienia ról zawodowych na ciągle zmieniającym się rynku pracy. W czasie nieustannie zmieniających się technologii, kryzysu i bezrobocia ważne jest szukanie i wypracowanie rozwiązań, które mogłyby zapobiec zjawiskom wykluczenia społecznego czy ubóstwa, których przyczyn należy także szukać w braku umiejętności podejmowania optymalnych wyborów edukacyjnych, a następnie zawodowych.
Podczas konferencji wystąpił Pan Jacek Kwiatkowski - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
Głos zabrali również: Pan Piotr Krawczyk - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Pani Elżbieta Antosz - Kierownik Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Pani Joanna Górna - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Pani Halina Dudzik - APUS Agencja Poradnictwa Zawodowego w Częstochowie, Pan Jerzy Nocuń - Compensation & Benefis Director - HR - Cemex SA, oraz Pan Maciej Karmiński - Agencja Komunikacji Marketingowej InterActiv z Krakowa.
Konferencja spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno wśród samych prelegentów jak i zaproszonych gości. Tego typu spotkania są doskonałą okazją do wymiany cennych doświadczeń i uwag, co robić, by w przyszłości uniknąć problemów, z którymi dziś musimy walczyć.

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS