Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Otrzymaliśmy list z podziękowaniami, od dyrektora PUP Częstochowa, za zaangażowanie na rzecz przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na płaszczyźnie zawodowej młodzieży szkolnej

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS