Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty mają przyczynić się do integracji społeczno-pokoleniowej mieszkańców i mieszkanek Gmin oraz pomóc w zainicjowaniu "pomostu pokoleń", a także wskazać ciągłość
i spójność dokonań wszystkich mieszkańców. Wyrażamy nadzieję, iż realizacja tych projektów przyniesie wiele dobrego mieszkańcom Gmin Przyrów, Lipie oraz Gidle.
W ramach projektów przewidziano m.in. bezpłatne warsztaty, wystawy, spotkania integracyjne,
wszystkie działania realizowane będą na terenie poszczególnych Gmin.

Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo w dziale: PROJEKTY UE/ZAPLANOWANE
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS