Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem realizowanych warsztatów jest udzielenie wsparcia młodzieży we właściwym wyborze i zaplanowaniu swojego rozwoju edukacyjnego i zawodowego, w tym zaplanowanie i utworzenie ścieżki edukacyjnej dla uczniów Gimnazjum. Na zakończenie warsztatów uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo z zajęciach.
Młodzieży zostaną określone predyspozycje do pełnienia danej funkcji zawodowej. Określone zostaną warunki rozwojowe, zdrowotne i  psychofizyczne co do wyboru danego zawodu. Doradca zawodowy w trakcie realizacji zajęć będzie promował ideę kształcenia przez całe życie i uczył kierowania własną karierą zawodową.

Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo w dziale: OFERTA/PORADNICTWO ZAWODOWE DLA SZKÓŁ

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS