Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka

Liczba godzin

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach

3 godziny

Zapasy magazynowe

5 godzin

Budowle magazynowe

2 godziny

Wyposażenie magazynów

10 godzin

Technologia magazynowania

10 godzin
Dokumenty magazynowe 5 godzin

Kontenerowy System Transportowy w gospodarce magazynowej

5 godzin

Organizacja gospodarki magazynowej

13 godzin
Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu i różnic inwentarzowych 7 godzin

Nowoczesne urządzenia informatyczne wspomagające zarządzanie przebiegiem procesu magazynowego-praktyczne zastosowanie programów magazynowych

10 godzin
Wózek widłowy 67 godzin

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Grupa już od 3 osób

Cena kursu - 1200 zł/os

Termin kursu: po skompletowaniu grupy

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

Kurs magazynier

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS