Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematy

Liczba godzin

Psychologia

15 godzin

Pedagogika

15 godzin

Metodyka prowadzenia zajęć

40 godzin

Praktyka metodyczna

10 godzin

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Szkolenie w grupach 10-osobowych

Cena kursu - 800,00 zł

Termin kursu: po skompletowaniu grupy

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS