Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka

Liczba godzin

Elementy przepisów prawnych dot. obsługi kas fiskalnych

1 godzina

Obowiązki sprzedawcy

1 godzina

Budowa kasy fiskalnej

1 godzina

Podstawowe funkcje kasjerskie

1 godzina

Sprzedaż towarów, organizacja sprzedaży

3 godziny

Raportowanie

1 godzina

Obsługa kasy fiskalnej

2 godziny

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Szkolenie już od 5 osób w grupie

Cena kursu -175,00 zł

Termin kursu: po skompletowaniu grupy

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

Kurs obsługi kasy fiskalnej

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS