Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka

Liczba godzin

Wprowadzenie do fotografii, zasady BHP

4 godziny

Rodzaje i budowa aparatów fotograficznych

4 godziny

Poprawne naświetlanie zdjęcia w różnych warunkach oswietleniowych

6 godzin

Kompozycja zdjęć

6 godzin

Klasyczne tematy fotografii

4 godziny

Specyfika pracy w studiu

4 godziny

Metody pracy z modelem

4 godziny
Obróbka materiałów 2 godziny
Podstawy obróbki i zarządzania zbiorami zdjęć 6 godzin

Podstawy obróbli i zarządzania zbiorami zdjęć

4 godziny

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Cena kursu -635,00 zł

Termin kursu: po skompletowaniu grupy już od 5 osób.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz.U.  poz. 186 z 17 lutego 2012r.)

Kurs fotograficzny

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS