Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka

Liczba godzin

Etyka i negocjacje w biznesie

2 godziny

Zagadnienia prawne

2 godziny

Planowanie i uruchamianie działności gospodarczej

20 godziny

Dokumentacja firmy

4 godziny

Pomoc publiczna i Fundusze pomocowe dla przedsiębiorców

2 godziny

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć

Szkolenie w grupach max. 10-osobowych

Cena kursu - 400,00 zł

Termin kursu: po skompletowaniu grupy - już od 5 osób

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186 z 17 lutego 2012r.)

Kurs ABC prowadzenia działalności gospodarczej

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS