STRONA GŁÓWNA

STR GÅówna.jpg

Oferujemy usługi w obszarach:

- Szkolenia BIZNES PREMIUM oraz SYMULACYJNE GRY BIZNESOWE (szczegóły wkrótce!)

- Poradnictwo zawodowe i psychologiczne

- Szkolenia zawodowe (NCKU)

- Projekty Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Firma APUS w 2009r. zrealizowała sześć własnych projektów

Firma APUS w 2009r. zrealizowała sześć własnych projektów pn.: " Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów I" , " Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka I", " Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Lipie I"  w okresie od 01.01.2009 do 31.05.2009 oraz "Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów II", "Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka II",  "Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Lipie II"  w okresie od 01.06.2009 do 31.10.2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dzięki którym osoby bezrobotne z terenu Gmin Mykanów, Wręczyca Wielka oraz Lipie otrzymały wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz szkoleń komputerowych i językowych.

Menu
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
JESTEŚMY CZŁONKIEM

STOSUJEMY

Raport z ankiet 6.1.1