Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka

Liczba godzin

Podstawy przetwórstwa spożywczego

20 godzin

Organizacja produkcji

12 godzin

Techniczna obsługa produkcji

16 godzin

Technologia produkcji cukierniczej

20 godzin

Technologia produkcji ciastkarskiej

20 godzin

Przedsiębiorstwo cukiernicze

12 godzin

Zajęcia praktyczne - 60% zajęć (wymagane badania sanepidowskie)

Szkolenie w grupach min 4-osobowych

Cena kursu - 1500,00 zł (zawiera materiały dydaktyczne i produkty spożywcze)

Termin kursu: po skompletowaniu grupy

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz.U.  poz. 186 z 17 lutego 2012r.)

Kurs cukiernik

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS